... třeba kde je bašta...

... třeba kde je bašta...