Pátý "Čaj o páté" na Meziboří - hodnocení

20.03.2013 11:34

Ve čtvrtek dne 14. 3. 2013 proběhl v Poradenském a advokačním klubu na Meziboří již pátý tzv. „Čaj o páté“. Akci pořádalo Občanské sdružení Libuše ve spolupráci s Litvínovskou vzdělávací společností, s.r.o. v rámci projektu Příležitost. Hlavním motivem setkání bylo tentokrát závažnější téma, které se ovšem, ať chceme nebo nechceme, může dotknout každého z nás - Závislost. Celým večerem provázela Lucie Samcová.

Program započal úvodní teoretickou prezentací Lucie Samcové ml., která přítomné uvedla do tématu. Objasnila základní pojmy, rozdělení a popis jednotlivých závislostí, jejich průběh, dopady v osobní i společenské rovině a možnosti léčby. Hlavní částí programu bylo ale nesporně svědectví dvou mužů, kteří sdíleli svou osobní zkušenost – v jednom případě s drogovou závislostí, v druhém případě s gamblerstvím. Oba dokázali upřímně a strhujícím způsobem vyprávět svůj životní příběh, který poodhalil příčiny, myšlení závislých, a také motivaci, která je vedla k vystoupení z vlaku řítícího se nezadržitelně až na dno. Nyní se oba již několik let věnují práci s narkomany.

Následovala diskuze a osobní rozhovory. Téma přítomné velmi zaujalo a bylo zajisté přínosem pro všechny zúčastněné.