Seminář o výchově

10.01.2013 20:27

Milí rodiče,

máme milou povinnost pozvat vás na Interaktivní seminář o výchově dětí, který se bude konat dne 20.02.2013 (středa) v 16:00 hod v Centru NOEMI.

Pro vedení tohoto semináře se nám podařilo získat naši dlouholetou spolupracovnici, paní Ing. Vlastu Šimmerovou. Povoláním pedagožka, problematice výchovy se věnuje prakticky celý život. I nám samotným byly její praktické rady a laskavý přístup plný pochopení často velkou pomocí v konkrétních životních situacích.

Sama již je ve fázi "sklízení plodů" - její tři synové jsou již dospělí a myslíme, že na ně může být právem hrdá.

Seminář bude probíhat v přízemí Centra NOEMI v přednáškovém sále, který má kapacitu zhruba 100 lidí. K dispozici bude malé občerstvení (káva, něco sladkého na zub). Zájemcům nabízíme "odložit" své ratolesti nahoru do MC Benjamínek, kde bude připraven tým lidí v čele s Hankou, kterou z Benjamínku znáte osobně. Na seminář se dopředu hlásit nemusíte, jen máte-li zájem o hlídání, prosím dejte vědět Hance na h.simmerova@seznam.cz .

Pro ty maminky, jejichž malátka se jich nepustí ani na krok, máme malou ozvučenou místnost hned vedle přednáškového sálu, kde se dá být celou dobu, nebo sem operativně odbíhat nakojit, přebalit, pohrát si.  

K uspořádání semináře nás vedou naše vlastní boje, pochybnosti a touha "dělat věci správně", tak abychom jednou nelitovaly, že se nám děti vymkly z rukou. Z rozhovorů s různými maminkami dětí rozličného věku chápeme, že to je asi zápas a přání každé maminky, aby se děti vyvedly a dokázaly v dospělosti stát na vlastních nohou, obhájit si své názory, prosazovat v životě ty správné morální hodnoty a zároveň být i citliví a tvární lidé, kteří druhým pomáhají a jsou milí svému okolí.

Vy, kteří chodíte do Benjamínku, už nás snad trochu znáte a víte, že cílem semináře NENÍ snaha někoho zlanařit do církve či mu vnutit nějaké produkty, o které nemá zájem :-)

Moc rádi vás uvidíme a na celou akci se velmi těšíme!

Váš tým Benjamínek

Leták výchova.pdf (600,9 kB)