Zveme Česko na večeři

05.09.2013 21:21

Církev bratrská v Litvínově se připojuje k celorepublikové akci s názvem "Zveme Česko na večeři" aneb "Kurzy Alfa".

Jedná se o akci, určenou celému Česku, tj. logicky nevěřícím lidem, ale i "začínajícím křesťanům".

Chceme dát šanci těm, kdo přemýšlejí o duchovních tématech, zabývají se jimi, hledají odpovědi na nesnadné otázky... či se jednoduše ve své mysli nebrání novým věcem a rádi by podebatovali s lidmi podobného ražení. Vítáni jsou i ti, kdo prostě jen mají volné úterky a rádi je naplní něčím nevyzkoušeným.

Akce začíná 24. září 2013 od 18:30. Bude následovat 12 úterních večerů, kde se budou probírat různá témata z Bible.

Budete-li mít zájem, prosím vyptejte se nás na podrobnosti či kontaktujte našeho správce sboru, Libora Trousila na tel. č. 721 265289. Některé detaily naleznete v přiložených letáčcích.

 

Kurzy Alfa_2013.doc (560128)

pozvánky Alfa.doc (46592)