Poděkování

18.04.2013 21:39

Jménem celého týmu Benjamínek děkujeme paní Milušce Tuchyňové, která přispěla sponzorským darem ve výši 1.200,- Kč.

Z daru byl zakoupen stroj na výrobu bublin. Děti jsou nadšené! A my samozřejmě také.

 

A+H+M