Program klubu

9.00 - 10.30      volná herna
10.30 - 11.00    společný program (pohybová cvičení, říkanky,
                         výtvarná dílna)
11.00 - 12. 00   volná herna
 
                           
 

Pravidla klubu

  • odpovědnost za dítě nese jeho doprovod po celou dobu pobytu v centru
  • berte ohled na ostatní děti i maminky a do klubu choďte pouze se zdravými dětmi 
  • případné konflikty mezi dětmi řešte laskavě, ale důsledně
  • doprovázejte své děti na WC a nočníčky po dětech prosím umyjte a ukliďte
  • před svým odchodem umístěte hračky na jejich původní místo
  • příspěvek na chod centra činí 40,- Kč na rodinu, v ceně příspěvku je mimo jiné možnost udělat si kávu, čaj, šťávu pro děti 
  • v případě, že se dítě nezapojí do probíhajícího programu, snažte se jej udržet v klidu a tichosti
 
 

V přiloženém souboru naleznete seznam říkanek, které v Benjamínku používáme.

Říkanky.pdf

NOVĚ zařazujeme do pravidelného programu také jednoduché výtvarné dílny.