Seminář o výchově - hodnocení

20.02.2013 21:12

Všem, kdo se dnes zúčastnili našeho semináře o výchově s Ing. Vlastou Šimmerovou moc děkujeme! Moc jsme si to s vámi holky užily. Účast možná pravda mohla být větší, ale mohla být také menši :-) ... Celkem dorazilo asi patnáct maminek, některé samy, jiné se svými ratolestmi, některé dokonce i s tatínky. Jsme přesvědčené o tom, že nikdo neodcházel zklamaný. Z dotazníků vyplývá, že jednoznačně máte zájem o pokračování, a to je dobrá zpráva!

Vlasta se v tomto prvním semináři zaměřila na otázku projevů lásky dítěti. Projevů lásky může být více a občas se nám stane, že na některý zapomeneme, nebo nám samotným není úplně vlastní. Ať se jedná o doteky, mazlení, čas strávený s dětmi nebo slovní uznání, vždy je co nového se učit a zlepšovat.

Z dotazníků vyplynulo, že téma, o které je v tomto okamžiku největší zájem, je otázka trestu a odměny. Původně jsme uvažovaly o pokračování semináře na podzim, nyní se spíše kloníme k nějakému bližšímu termínu, například v květnu.

Budeme tedy rády, pokud nám zachováte svou přízeň, případně když ještě pozvete nějakou svou kamarádku či příbuznou, pro niž by téma výchovy mohlo také být v něčem přínosné!

Zajímají-li vás fotografie z akce, prosím nahlédněte do naší Fotogalerie.

 

Těšíme se na brzké pokračování!

váš tým Benjamínek